Hvem står bag?

Initiativtagerne til LykkeLy er selv forældre og pædagoger, der efter flere års kamp for bedre vilkår for både børn og personale i Allerød Kommune, selv har valgt at knokle for at skabe Danmarks bedste institution.

Som forældre i Allerød har vi oplevet en del sparerunder, der er gået særligt udover børneområdet. På trods af en indædt kamp i bestyrelser i institutionerne, har iv desværre måtte sande, at det ikke tyder på, at det ændrer sig de næste mange år. Da der nu igen varsles store besparelser på børneområdet, har vi valgt en privat selskabskontruktion, hvorfra vi kan undgå presset med nednormeringer og allokering af ressourcer og i stedet fokusere på trivsel og børnene.

Vi oplever allerede stor interesse for vores institution, og vi mærker et tydeligt behov for mere end bare pasning af vores alles børn. I LykkeLy er nærvær, omsorg og tid til det enkelte barn hverdag. Helt basale ting, der er kommet under pres i gentagende rationaliseringsrunder og ledelsesmæssige omskruktureringer på mange kommunale institutioner. LykkeLy drives efter principperne om nærvær og omsorg, tryghed og trivsel.