LykkeLy er godkendt til 52 børn i alderen 0-6 år.

Vores leder og souschef skal have en pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen skal som minimum følge Allerød Kommunes krav og anbefalinger. Ved ansættelse af personale indhentes reference fra tidligere arbejdspladser ligesom der indhentes straffe- og børneattest. Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelsen.

LykkeLy har åbent mandag til fredag fra 6.45 til 16.45. Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. En ændring i åbningstiden skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.

LykkeLy træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov. Optagelse i institutionen sker på baggrund af anciennitet på ventelisten, dog vil søskende nyde fortrin hvis de har alderen til den ledige plads.

Hvordan er det at være Forælder i LykkeLy?

Som forælder til et barn i LykkeLy har du taget særligt stilling til dit barns tid i institution. Du overlader dit allerdyrebareste til andre hænder, og det skal ikke være tilfældige hænder. Det skal være varme, kærlige hænder. Du ønsker, at dit barn skal blive til nogen og ikke til noget. Du ønsker en prioritering af normeringen som den absolut vigtigste faktor i det gode børneliv. Der skal være tid og overskud hos personalet til at se og kramme hvert et barn. Hver dag. 

Som forælder i LykkeLy er du villig til at gå den ekstra mil, for at få det bedste for dit barn. I LykkeLy har vi flere forældreudvalg, og når du som ny forælder i LykkeLy har fundet dine ben, byder vi dig velkommen i det udvalg, du ønsker. Her kan du for eksempel sørge for sociale sammenkomster, reparere en trip-trap-stol, klippe hæk på legepladsen, arrangere fotografering eller hvad, du nu føler, du bedst kan bidrage med. I LykkeLy har vi aktive forældre, der ønsker at dyrke fællesskabet og skabe de gode rammer for børn og personale. 

Netop fællesskabet er et nøgleord, ikke kun for forældrene i LykkeLy, men for alle i huset. Vi er én stor familie. Vi hilser og smiler og giver os god tid til afhentning eller en kop kaffe ved aflevering. Vi investerer tid i hinanden, i legeaftaler, i samtalen med de andres børn og med personalet.

At være forælder i LykkeLy kræver mere – men du får også SÅ meget mere. 

Her kan du se vores forældreleveregler og vores forældreudvalg

Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse. Reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen – herunder søskenderabat – er også gældende for LykkeLy. Den til enhver tid gældende forældretakst fremgår af vores hjemmeside under “Indmeldelse”.

Forældrebetalingen er forudbetalt og sker direkte til institutionen via PBS.
Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt og skal varsles med 2 måneder til den 1. eller den 16. i en måned.

Bestyrelsen kan opsige et barn med 1 måneds varsel hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og LykkeLy efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger før opsigelse med 1 uges varsel kan finde sted.

Se LykkeLys vedtægter her.