LykkeLy – Tryghed & Trivsel i børnehøjde

Vi er en gruppe forældre og pædagoger, der er gået sammen om en fælles passion for det gode børneliv i Allerød, og vi åbnede dørene til vores private integrerede daginstitution den 1. september 2016. I vores navn gemmer der sig en tro på det gode børneliv, hvor ALLE børn bliver set, hørt og forstået. Vi ønsker fællesskab og et afsæt i drømmen om et lykkeligt familieliv anno 2016.

Vi har skabt en lille integreret institution med plads til maksimum 52 børn. Fordelingen er op til 18 vuggestuebørn og op til 32 børnehavebørn, og børnene er fordelt på tre stuer.

På hver stue er der to faste pædagoger og to faste medhjælpere. Derudover har vi en fast køkkenmedarbejder i huset. Den høje normering giver et pædagogisk overskud, som tilgodeser børnenes individuelle behov og interesser.

LykkeLy er opdelt i familiestuer, hvor børnene fra 0-6 år er sammen i dagligdagen og fungerer som en søskendeflok, der lærer af og tager hensyn til hinanden. Den måde at samle børn på er essentiel for fællesskabet i institutionen. Barnet vil både kunne se op og ned til andre på stuen og vil samtidig kunne skabe relationer lige der, hvor barnet er. Børn er forskellige, og det er deres udvikling også – det vil vi gerne værne om.

I familiegrupperne er den pædagogske linje, at pædagogikken tager udgangspunktet i det enkelte barns naturlige udviklingstrin.

Vi byder jer velkommen i LykkeLy!

Kærlig hilsen
Bestyrelsen og Personalet