LykkeLy - Tryghed & Trivsel i børnehøjde


Vi er en gruppe forældre og pædagoger, der er gået sammen om en fælles passion for det gode børneliv i Allerød, og vi åbnede dørene til vores private integrerede daginstitution den 1. september 2016. I vores navn gemmer der sig en tro på det gode børneliv, hvor ALLE børn bliver set, hørt og forstået. Vi ønsker fællesskab og et afsæt i drømmen om et lykkeligt familieliv anno 2016.

Vi har skabt en lille integreret institution med plads til maksimum 52 børn. Fordelingen er op til 18 vuggestuebørn og op til 32 børnehavebørn, og børnene er fordelt på tre stuer.
På hver stue er der to faste pædagoger og to faste medhjælpere. Derudover har vi en fast køkkenmedarbejder i huset. Den høje normering giver et pædagogisk overskud, som tilgodeser børnenes individuelle behov og interesser.

LykkeLy er opdelt i familiestuer, hvor børnene fra 0-6 år er sammen i dagligdagen og fungerer som en søskendeflok, der lærer af og tager hensyn til hinanden. Den måde at samle børn på er essentiel for fællesskabet i institutionen. Barnet vil både kunne se op og ned til andre på stuen og vil samtidig kunne skabe relationer lige der, hvor barnet er. Børn er forskellige, og det er deres udvikling også – det vil vi gerne værne om.

I familiegrupperne er den pædagogske linje, at pædagogikken tager udgangspunktet i det enkelte barns naturlige udviklingstrin... Læs mere

Vi byder jer velkommen i LykkeLy!

Kærlig hilsen
Bestyrelsen og Personalet

Hvem står bag?


Initiativtagerne til LykkeLy er selv forældre og pædagoger, der efter flere års kamp for bedre vilkår for både børn og personale i Allerød Kommune, selv har valgt at knokle for at skabe Danmarks bedste institution.


Som forældre i Allerød har vi oplevet en del sparerunder, der er gået særligt udover børneområdet. På trods af en indædt kamp i bestyrelser i institutionerne, har iv desværre måtte sande, at det ikke tyder på, at det ændrer sig de næste mange år. Da der nu igen varsles store besparelser på børneområdet, har vi valgt en privat selskabskontruktion, hvorfra vi kan undgå presset med nednormeringer og allokering af ressourcer og i stedet fokusere på trivsel og børnene.


Vi oplever allerede stor interesse for vores institution, og vi mærker et tydeligt behov for mere end bare pasning af vores alles børn. I LykkeLy er nærvær, omsorg og tid til det enkelte barn hverdag. Helt basale ting, der er kommet under pres i gentagende rationaliseringsrunder og ledelsesmæssige omskruktureringer på mange kommunale institutioner. LykkeLy drives efter principperne om nærvær og omsorg, tryghed og trivsel.


Om Private institutioner

En privat institution fungerer på fuldstædig samme vilkår som en offentlig institution, med samme tilskud, åbningstider, fripladsmuligheder, madordning mv. 
Den store forskel er, at vi holder fast i små grupper med mange voksne i trygge hjemlige rammer. 

Derudover bestræber vi os på at levere et førsteklasses serviceniveau til jer forældre.


Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter